R8-Dental Que & Appointment

ระบบจองคิวทำฟันออนไลน์

รพ.ศรีเชียงใหม่

อ่านรายละเอียดก่อนจอง
เปิดให้จองคิวทำฟันออนไลน์ดังนี้
 • บริการตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน
 • ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.30-14.30 น. วันละ 2 คิว
 • ให้บริการวันเสาร์ 4 คิว
  - ช่วงเช้า 10.00-11.00 น. 2 คิว
  - ช่วงบ่าย 13.30-14.30 น. 2 คิว
*กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อนทำการจอง
 • สามารถจองรับบริการทันตกรรม ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน
 • หากเป็นหัตถการที่นอกเหนือจาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ต้องนัดรักษาแยกจากตารางการจองคิว
 • เมื่อต้องการยกเลิกการจอง กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตกรรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตกรรมที่ได้เบอร์โทร 091-862-8351 (ในเวลาราชการ)
กรอกชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน เพื่อเริ่มจอง

ภาพบรรยากาศ

 • ทั้งหมด
 • บุคลากรของเรา
 • สถานที่
 • บรรยากาศการให้บริการ
ทีมงานทั้งหมดของเรา

บุคลากร

บุคลากรทันตกรรม มีทั้งหมด 8 ท่าน

น.ส.รุ้งลาวัลย์ จรรยาวดี

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นายนววิธ สิริขจรเดชสกุล

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

น.ส.ชญานิศ เครือวัฒนเวช

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

น.ส.รัตนาภรณ์ บทมาตย์

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นายอิทธิฤทธิ์ ทวีชนม์

นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)

น.ส.จุฑามาศ เหมหงษ์ทอง

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นายประยงค์ สหัสฉกรรจ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.พรทิพย์ ศรีระโส

พนักงานช่วยเหลือคนไข้