ทำเนียบบุคลากร

ชื่อ-สกุล  นายแหลมทอง  แก้วตระกูลพงษ์
ตำแหน่ง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หน้าที่   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เบอร์ติดต่อ  042-451125