โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

001002003