ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นั้น

     โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

Scan 0001Scan 0002Scan 0003Scan 0004