ตามประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา นั้น

     บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) เงินบำรุงได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
29 6 53 ประกาศ