ประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
p1

p2

p3

p4