ประวัติหน่วยงาน

ประวัติโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
           
               โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2501 มีชื่อเรียกว่าสุขศาลา มีอนามัยอำเภอเป็นหัวหน้า ปีพุทธศักราช 2517 เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีอนามัยชั้น1 มีแพทย์เป็นหัวหน้าจากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลชุมชน มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 10 เตียงต่อมาเมื่อปี พุทธศักราช 2529 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรให้งบประมาณสร้างอาคารหลังใหม่ เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200