งานธุรการ/งานการเจ้าหน้าที่

นางสุภาภรณ์ ศศิพิมล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศิริมงคล คงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ (พ)
นางณัฐกานต์ โสแสนน้อย
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.วราพรรณ ปุริเส
พนักงานธุรการ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200