งานการเงินและบัญชี

นางสุภาพร จันทาคีรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางพนาลักษณ์ ประศรีทะโก
นักวิชาการเงินและบัญชี (พ)
นางอมรรัตน์ โสภณสา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.วราภรณ์ บัณฑิต
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.วรัญญา ชมภูจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200