งานยานพาหนะ

นายปภัสชัย ดวงคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายจิรชัย สายธิไชย
พนักงานขับรถยนต์
นายสมศักดิ์ โม้กุดแอก
พนักงานบริการ
พรชัย ศรีระโส
พนักงานบริการ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200