งานซ่อมบำรุง

นายนิรุต มุกข์ศรี
(หัวหน้างานซ่อมบำรุง)
นายช่างไฟฟ้า
นายอำพร สีต้นวงค์
พนักงานบริการ
นายสรนัย พันธะ
นายช่างเทคนิค

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200