งานรักษาความสะอาด

นางคำผง แสนด่าน
แม่บ้าน
นางพนม ไชยหาญ
แม่บ้าน
นางสนอง มุลวงค์ศรี
แม่บ้าน
นางอรทัย คำบุญเรือง
แม่บ้าน
นางธันยพร ชัยสิงห์
แม่บ้าน
นางลำดวน ภูเงินอ่อน
แม่บ้าน

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200