งานซักฟอก

นางสุภาวดี บรรเทิงจิตต์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางแก้ว เนตินนท์
พนักงานซักฟอก
น.ส.อมรรัตน์ แก้วดวงศรี
พนักงานซักฟอก
น.ส.ภัคจิรา ดีขยัน
พนักงานซักฟอก

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200