กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นายปองภพ ดวงดี
(หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นายนรารัฐ เลิกนอก
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.อรวรรยา แสนงาม
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นางชูใจ เตชะ
เจ้าพนักงานพัสดุ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200