กลุ่มงานการแพทย์

นายจามิกร ใจดี
นายแพทย์ชำนาญการ
น.ส.พัชรา คันธภูมิ
นายแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.ธัญสุดา เรืองลาภขจรชัย
นายแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.บุษยารัตน์ สินธนพรตะวัน
นายแพทย์ปฏิบัติการ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200