กลุ่มงานโภชนศาสตร์

น.ส.อรวรรณ คอมสูงเนิน
(หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์)
นักโภชนาการปฏิบัติการ
น.ส.จารุวรรณ นามวงษา
พนักงานบริการ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200