กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

น.ส.พิมพาภรณ์ ศรีแวงเขต
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
นายลิขิต แก้วโน
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
น.ส.จริยา จันเทพา
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200