งานสารสนเทศ

นายจิรวัฒน์ ไตรดำรง
(หัวหน้างานสารสนเทศ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายอลงกต นครสันติภาพ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200