กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

น.ส.ศันสนีย์ สมบัติธีระ
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
น.ส.จุฬาลักษณ์ ดุลยสุข
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
น.ส.วิราวรรณ ขันสู้
แพทย์แผนไทย
นางพิมพ์มาดา ตุนก่อ
พนักงานบริการ
นางประภากร คุ้มห้างสูง
พนักงานนวดแผนไทย
น.ส.รุจิราพร ธรรมรักษา
พนักงานนวดแผนไทย
น.ส.ชนาภัทร วิเศษ
พนักงานนวดแผนไทย
นางเพ็ญวดี ศรีพินิจ
พนักงานนวดแผนไทย
น.ส.พัชราภรณ์ คำภี
พนักงานนวดแผนไทย

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200