งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

นางพวงพยอม พิทักเขต
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายสุบัน เตชะ
พนักงานบริการ
นายอดิศร วงค์จำนงค์
พนักงานบริการ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200