กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

น.ส.นงนุช ศรีตระบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางภัสพร จุมพลักษณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายดุรากร จิตรดร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน
นางวัชราภรณ์ ใจดี
นักจิตวิทยา

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200