×

เกิดข้อผิดพลาด

There was a problem loading image Microsoft%20Word%20-%207.1%20แบบฟอร์มที่%201%20แผน%20ฯ%20(หน้า%2018-19)_8_1.jpg
IMAGE ประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
วันศุกร์, 11 พฤศจิกายน 2565
ประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา Read More...
IMAGE ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565
 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู๋ในระดับดีเด่นและดีมาก
วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564
ประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่เรื่อง  ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก                                                        ... Read More...
IMAGE ชมรม HA STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
วันอาทิตย์, 14 มีนาคม 2564
ชมรม HA STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย Read More...
IMAGE ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
วันพุธ, 10 มีนาคม 2564
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่สุขใสสะอาด  ร่วมต้านทุจริต (NKPH Zero Tolerance)" Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู๋ในระดับดีเด่นและดีมาก
วันพุธ, 16 ธันวาคม 2563
ประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่เรื่อง  ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก                                      ... Read More...
IMAGE ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันอังคาร, 19 กรกฎาคม 2565
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 Read More...
IMAGE แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนธันวาคน 2564 - เดือนกุมภาพันธ์ 2565
วันอังคาร, 15 มีนาคม 2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนธันวาคน 2564 - เดือนกุมภาพันธ์ 2565  ... Read More...
IMAGE รายละเอียดการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
วันพฤหัสบดี, 30 ธันวาคม 2564
สรุปรายละเอียดการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565... Read More...
IMAGE วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
วันพฤหัสบดี, 30 ธันวาคม 2564
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่   Read More...
IMAGE สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 2565
วันพฤหัสบดี, 30 ธันวาคม 2564
                                                       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 2565... Read More...
IMAGE สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาส 4 พ.ศ.2564
วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  ไตรมาส 4   พ.ศ.2564งานพัสดุ... Read More...
IMAGE รายงานขอจ้างเหมาทำป้าย
วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่รายงานการจ้างเหมาทำป้ายให้ความรู้มารดารอคลอด  ขนาด 150 x 100 เซนติเมตร Read More...
IMAGE รายงานข้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊สหุงต้ม)
วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่รายงานการขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง   (แก๊สหุงต้ม)     Read More...
IMAGE แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564
วันพุธ, 04 สิงหาคม 2564
ประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564     Read More...
IMAGE งบทดลองเดือน ธันวาคม 2565
วันพุธ, 18 มกราคม 2566
งบทดลองเดือน ธันวาคม 2565 Read More...
IMAGE งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2565
วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2565
งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2565 Read More...
IMAGE งบทดลองเดือน ตุลาคม 2565
วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2565
งบทดลองเดือน ตุลาคม 2565 Read More...
IMAGE งบทดลองเดือน กันยายน 2565
วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2565
งบทดลองเดือน กันยายน 2565 Read More...
IMAGE งบทดลองเดือน สิงหาคม 2565
วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2565
งบทดลองเดือน สิงหาคม 2565 Read More...
IMAGE งบทดลองเดือน สิงหาคม 2564
วันศุกร์, 31 ธันวาคม 2564
งบทดลองเดือน สิงหาคม 2564 Read More...
IMAGE งบทดลองเดือน มิถุนายน 2565
วันศุกร์, 31 ธันวาคม 2564
งบทดลองเดือน มิถุนายน 2565 Read More...
IMAGE งบทดลองเดือน กรกฏาคม 2565
วันศุกร์, 31 ธันวาคม 2564
งบทดลองเดือน กรกฏาคม 2565 Read More...
IMAGE งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2565
วันศุกร์, 31 ธันวาคม 2564
งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2565 Read More...
IMAGE งบทดลองเดือน มกราคม 2565
วันศุกร์, 31 ธันวาคม 2564
งบทดลองเดือน มกราคม 2565 Read More...
IMAGE สรุปโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน - ความดัน เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563
วันพุธ, 02 กันยายน 2563
สรุปโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน - ความดัน เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563 Read More...
IMAGE ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19
วันพฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2563
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน"ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด (COVID-19)"  วันที่ 23 ก.ค. 63 Read More...
IMAGE ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562         Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรม โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม.
วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563
ภาพกิจกรรม/โครงการการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม. Read More...
IMAGE ประชุม โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม.
วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563
การประชุม โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม.   Read More...
IMAGE นโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564-2565
วันพฤหัสบดี, 30 ธันวาคม 2564
นโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564-2565 Read More...
IMAGE นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564
ประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหมเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 Read More...
IMAGE นโยบาย โรงพยาบาลสีเขียว
วันอังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2564
Read More...

Login Form

ระบบงานภายใน

culturequestionbook nr

pra nr

smartreferBackoffice

ระบบงานภายนอก

Hi