งานพัสดุ

น.ส.ศิริลักษณ์ คำภู
(หัวหน้างานพัสดุ)
พนักงานพัสดุ
น.ส.สวีณา พรมแก้ว
นักวิชาการพัสดุ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200