งานเปล

นายนฤนาท สำมุลรำ
พนักงานบริการ
นายประจักษ์ มณีรัตน์
พนักงานบริการ
นายยุรนันท์ สมรื่น
พนักงานบริการ
นายทัศไนย ประดับคำ
พนักงานบริการ
นายปรก โอฐเปี้ย
พนักงานบริการ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200