งานเวชระเบียน

น.ส.สุพรรษา คิ้วสุนทรเนตร
(หัวหน้างานเวชระเบียน)
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
นายเสนีย์ ดีขยัน
พนักงานธุรการ
นายสุรินทร์ เทพแพงตา
เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200