งานเวชระเบียน

น.ส.สุพรรษา คิ้วสุนทรเนตร
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
นายสุรินทร์ เทพแพงตา
พนักงานธุรการ
นายนนทพัทธ์ มณีรัตน์
พนักงานธุรการ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200