งานประกันสุขภาพ

น.ส.ศิริวรรณ จันเทพา
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.เตชินี ชวนละคร
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ชลธิชา ศรีพินิจ
เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200