โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ประกาศผลการคัดเลือก 18